ДО УВАГИ АВТОРІВ!

 • До друку приймаються наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях.
 • У статтях автори мають наводити обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків.
 • Рукопис статті має бути виготовлений українською мовою і віддрукований шрифтом № 14 на принтері, з розміщенням рядків тексту через півтора інтервали, береги — 3 см.
 • Перелік використаних літературних джерел (від 5-ти одиниць) слід наводити в кінці статті.
 • При оформленні статей слід дотримуватися ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 • На початку рукопису авторам необхідно зазначати індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації), а після даних про автора та назви статті наводити анотації на неї українською, російською (орієнтовний обсяг анотацій — 500 друкованих знаків) та розширену анотацію англійською мовами (4 000 друкованих знаків). Анотації мають супроводжуватися перекладом прізвища, імені автора та назви статті відповідною мовою. До кожної анотації слід додавати перелік ключових слів (до десяти окремих слів або словосполучень) відповідною мовою.
 • Автор несе персональну відповідальність за додержання ним при підготовці статті норм чинного законодавства (зокрема щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності), достовірність викладених відомостей (у тому числі імен і найменувань згаданих у статті фізичних та юридичних осіб), цитат і посилань на літературні джерела та норми актів законодавства, правильність визначення індексу УДК і перекладів анотацій на статтю. У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером у квадратних дужках згідно з переліком джерел.
 • Авторські пояснення і приклади слід наводити в дужках безпосередньо в тексті статті.
 • Редакція залишає за собою право редагувати рукопис, скорочувати його, змінювати назву статті та вводити (змінювати) рубрикацію внутрішніх частин текстового матеріалу.
 • Подані матеріали (рукописи), включно з тими, які визнано неприйнятними, редакція не повертає.
 • Текст статті подається у двох примірниках, один з яких має бути підписаний автором на кожній сторінці.

Разом зі статтею необхідно надавати:

 1. довідку про автора (на окремому аркуші у довільній формі) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, наукового ступеня та вченого звання (за наявності), місця основної роботи, посади, навчального закладу, в якому особа навчається, домашньої адреси (з поштовим індексом), номерів контактних телефонів та електронної пошти;
 2. рекомендацію кафедри/відділу вищого навчального або наукового закладу (обов’язково для аспірантів та здобувачів) та рецензію кандидата чи доктора юридичних наук із відповідної спеціальності (обов’язково для аспірантів, здобувачів і кандидатів юридичних наук);
 3. електронну копію статті, записану у вигляді окремого електронного документа на стандартній дискеті або диску;
 4. фотографію автора у форматі tif або jpg, 4,5 х 5,5 см, 300 dpi.

Усі матеріали слід надсилати рекомендованим листом на адресу:

04212, м. Київ, вул. Зої Гайдай, буд. 5, Видавництво "ОВК".

Фотографію автора просимо надсилати на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел.: (044) 428-01-74.

Please publish modules in offcanvas position.